Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm

Phần mềm đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Hiện nay, phát triển sản phẩm phần mềm là một quá trình phức tạp để có thể được áp dụng rộng rãi. Một số lượng lớn các dự án thất bại vì họ không tuân thủ theo quy trình phát triển sản phẩm. Trên thực tế, 75% các nhà quản trị doanh nghiệp và CNTT dự đoán rằng các dự án phần mềm của họ sẽ thất bại. Đó chính xác là lý do tại sao sau một loạt các bước đi có hệ thống là rất quan trọng để phát triển một sản phẩm chất lượng cao vượt qua các thách thức và đáp ứng các yêu cầu. Một quy trình phát triển sản phẩm phần mềm mạnh mẽ không chỉ cải thiện chất lượng của sản phẩm cuối cùng mà cả quá trình phát triển tổng thể.

Lợi ích của việc tuân theo quy trình phát triển sản phẩm phần mềm
Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm là một công cụ cơ bản để tạo điều kiện cho một số lượng lớn người làm việc cùng nhau trong một dự án hợp tác. Vì kết quả của việc làm việc có phương pháp là sẽ xảy ra ít khiếm khuyết hơn, cuối cùng nó thúc đẩy thời gian bàn giao ngắn hơn và giá trị tốt hơn. Bằng cách cấu trúc, lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát quá trình phát triển sản phẩm, quy trình phát triển phần mềm cho phép các lợi ích sau:

Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm
Mục đích chính của quy trình là đảm bảo mức kỷ luật tối ưu để cung cấp một sản phẩm chất lượng và tránh lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức. Quá trình phát triển phần mềm lý tưởng bao gồm các giai đoạn sau:

Ý tưởng, khái niệm hóa và phân tích
Giai đoạn ý tưởng liên quan đến việc phân tích báo cáo vấn đề theo định nghĩa của khách hàng. Bằng cách trích xuất các yêu cầu chính, các nhà phát triển đưa ra giải pháp phù hợp có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khái niệm hóa liên quan đến việc hình thành ý tưởng hoặc khái niệm; một khi phạm vi của dự án được xác định, một danh sách các tính năng và yêu cầu thiết kế mong muốn sẽ được tạo ra.

Kiến trúc sản phẩm
Kiến trúc sản phẩm là nền tảng của một hệ thống phần mềm bao gồm các yếu tố chính, mạng lưu trữ và môi trường phát triển với các mô-đun dữ liệu. Bằng cách thiết kế kiến ​​trúc sản phẩm, bạn có thể đảm bảo hệ thống phần mềm sẽ đáp ứng các yêu cầu hiện tại của khách hàng và cũng đảm bảo rằng các yêu cầu trong tương lai có thể được giải quyết và đáp ứng.

Thiết kế và phát triển
Các yêu cầu được chia nhỏ hơn nữa để dự báo thời gian và ước tính workload; một khi các yêu cầu được định nghĩa chi tiết rõ ràng, các nguồn lực kỹ thuật được xác định, các nhiệm vụ cụ thể được chỉ định cho từng cá nhân và chúng được cung cấp các tài liệu cần thiết để bắt đầu quá trình phát triển. Các thiết kế và quy trình công việc cụ thể cho ứng dụng cũng như các công cụ và công nghệ mà giải pháp sẽ xây dựng được xác định. Dựa trên phương pháp phát triển, các nhiệm vụ được chia nhỏ và sản phẩm có thể được hoàn thành trong thời gian tối ưu. Một số tài liệu chính bao gồm tài liệu thiết kế, tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng và các tiêu chuẩn mã hóa sẽ được tuân theo trong quá trình phân phối được tạo ra.

Đảm bảo chất lượng
Vì chất lượng là chìa khóa thành công của bất kỳ phần mềm nào, nên giai đoạn đảm bảo chất lượng bao gồm cài đặt bản dựng, kiểm tra hệ thống, sửa lỗi, kiểm tra chấp nhận người dùng (UAT) và tạo báo cáo thử nghiệm. Sau khi một bản phát hành đã được hoàn thành, các giai đoạn phát triển và thử nghiệm được thực hiện lặp đi lặp lại khi các vấn đề được tìm thấy, sửa chữa và xác minh. Vào cuối giai đoạn này, một sản phẩm ổn định với các lỗi ở mức tối thiểu đã sẵn sàng để triển khai.

Đào tạo và chuyển giao
Việc chuyển giao kiến ​​thức sản phẩm từ cá nhân, nhóm, bộ phận hoặc tổ chức vào khách hàng nằm trong giai đoạn này. Trong giai đoạn chuyển giao kiến ​​thức này, các yêu cầu thay đổi, phân tích tác động và tất cả các tài liệu đang chờ xử lý đã được hoàn thành. Vào cuối giai đoạn này, nhóm phát triển bàn giao tất cả các khía cạnh của dự án cho khách hàng bao gồm code, tài liệu và giấy phép phần mềm.

Kỹ thuật phát triển sản phẩm bền vững
Tính bền vững đảm bảo rằng phần mềm sẽ tiếp tục được ứng dụng trong tương lai, trên các nền tảng mới và đáp ứng nhu cầu mới. Tính bền vững đảm bảo phần mềm dễ phát triển, đáp ứng ý định của nó theo thời gian, tồn tại sự chắc chắn và hỗ trợ các mối quan tâm có liên quan. Cách tiếp cận bằng tính bền vững sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như mức độ quan trọng của phần mềm, mức độ trưởng thành của nó, quy mô cộng đồng của nó và các tài nguyên có sẵn để đạt được tính bền vững.

Các phương pháp phát triển san phẩm hay phần mềm khác nhau
Có một số phương pháp phát triển phần mềm trên thị trường hiện nay, mỗi phương pháp cung cấp một bộ lợi ích khác nhau: từ cải thiện hiệu quả quá trình đến giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng mở rộng đến lặp lại liên tục. Dưới đây là ba phương pháp phát triển phần mềm phổ biến nhất – waterfall, agile và scrum – và xem cái nào phục vụ nhu cầu kinh doanh của bạn tốt nhất.

Một trong những phương pháp phát triển phần mềm sớm nhất, mô hình waterfall kết hợp một loạt các bước tuần tự: lên khái niệm, khởi tạo, phân tích, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, sản xuất / thực hiện và bảo trì. Vì mô hình đảm bảo hoàn thành các mục tiêu riêng biệt nên nó lý tưởng cho các dự án có yêu cầu rõ ràng và cả các dự án có tài liệu chi tiết, chính xác và mô tả cách thức sản xuất hệ thống.

Agile

Phương thức agile hoạt động theo phương pháp lặp, trong đó các bản phát hành mới của hệ thống được tạo và cung cấp cho khách hàng cứ sau vài tuần. Đối với mỗi giai đoạn của sản phẩm, nhiều tính năng có thể được kiểm tra, thêm và kiểm tra lại sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng. Vì mỗi nhóm làm việc song song, kiểm tra chất lượng sản phẩm cùng một lúc, phương pháp agile giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu dự định.

Scrum

Scrum, một tập hợp con của Agile, được sử dụng để quản lý sản phẩm hay quy trình phát triển phần mềm ở cấp vĩ mô. Nó triển khai một cách tiếp cận gia tăng và tuân theo các giá trị và nguyên tắc agile; Ngoài ra, nó bao gồm các định nghĩa và thông số kỹ thuật hơn nữa bằng cách xem xét một số thực tiễn phát triển phần mềm quan trọng. Hầu hết các nguyên tắc scrum được mượn từ phương pháp Agile: đặc biệt liên quan đến phản hồi của khách hàng và gia tăng nhanh. Cách tiếp cận này là phù hợp nhất cho các sản phẩm có yêu cầu thay đổi thường xuyên.

Con đường dẫn đến thành công
Với các công ty đầu tư thời gian và nỗ lực đáng kể vào việc phát triển phần mềm nhưng vẫn sẽ có nguy cơ thất bại, vậy nên tầm quan trọng của quy trình phát triển sản phẩm phần mềm là không thể phủ nhận. Kết quả chính của việc tuân theo quy trình phát triển phần mềm được quy định là nó sẽ cung cấp sự phát triển code và thực thi dự án một cách trôi chảy cho tất cả các bên liên quan của dự án. Nó cho phép các yêu cầu hệ thống được theo dõi theo nhu cầu kinh doanh và cung cấp một giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu. Bằng cách xem xét những ưu và nhược điểm của phương pháp, hãy chọn mô hình phù hợp nhất với tổ chức của bạn và bắt đầu con đường dẫn đến thành công.

Nguồn: nordiccoder.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *