Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử dùng cho máy tính tiền POS

Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử dùng cho máy tính tiền POS

TT Gói dịch vụ Số lượng hóa đơn Đơn giá(VNĐ) Thành tiền (VNĐ)> Phí khởi tạo (VNĐ)
1 xBill-MTT-1K 1.000 600 600.000 500.000
2 xBill-MTT-5K 5.000 330 1.650.000 500.000
3 xBill-MTT-10K 10.000 290 2.900.000 500.000
4 xBill-MTT-50K 50.000 250 12.500.000 500.000
5 xBill-MTT-100K 100.000 200 20.000.000 500.000
6 xBill-MTT > 100K Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Phí khởi tạo chỉ áp dụng với khách hàng đăng ký sử dụng hóa đơn lần đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *