0838 017 555

Bảng giá phần mềm kế toán CyberBook

Bảng giá – Đơn vị tính VNĐ

Mã góiHộ kinh doanhStarterBasicAdvance
1 năm1.990.0002.190.0003.490.0005.490.000
2 năm3.200.0003.900.0006.250.0009.850.000
3 năm4.200.0004.900.0007.900.00012.350.000
Số lượng User2245
Hệ thốngxxx
Quỹ và ngân hàngxxxx
Bán hàng và công nợ phải thuxxxx
Mua hàng và công nợ phải trảxxxx
Hàng tồn khoxxxx
Tiền lươngxxxx
Công cụ dụng cụxxx
Tài sản cố địnhxx
Tính giá thành dự án , công trìnhx
Tính giá thành sản phẩmx
Kế toán tổng hợpxxx
Báo cáo thuếxxx
Báo cáo tài chínhxxx
Báo cáo quản trịx
Báo cáo phân tích – Dashboardx
Ngân hàng điện tửxxxx
Hoá đơn điện tửxxxx
Quản lý hoá đơnxxxx
Chữ ký sốxxxx
Thuế điện tửxxxx
Đào tạo, tư vấn / buổi500.000500.000FreeFree
Thêm 1 user300.000300.000400.000500.000

Nâng cấp gói dịch vụ:

  • Thời gian sử dụng còn lại của gói dịch vụ hiện tại (cũng là thời gian sử dụng của gói nâng
    cấp) > 50%
  • Phí nâng cấp: tính bằng 80% của giá chênh lệch giữa gói nâng cấp và gói hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *