Bảng giá Gói dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare

Bảng giá Gói dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare

TT Gói dịch vụ Thời hạn Số lượng lao động Giá niêm yết (VNĐ)
1 xCare-S-1Y 1 năm X<100 580.000
2 xCare-S-2Y 2 năm X<100 970.000
3 xCare-S-3Y 3 năm X<100 1.270.000
4 xCare-B-1Y 1 năm X>100 1.490.000
5 xCare-B-2Y 2 năm X>100 2.390.000
6 xCare-B-3Y 3 năm X>100 2.690.000

Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare không chịu thuế giá trị gia tăng ;

Phụ phí vượt mức lao động với các gói dưới 100 lao động theo bảng sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *