Máy chấm công Ronald Jack X958A

  • Pin lưu điện kèm theo máyhoạt động 8giờ liên tục
  • Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp
Danh mục: