Kính lúp để bàn LT 86B

Độ phóng đại: 3x, 5x, 8x, 10x, 15X, 20X thông thường loại 10X có sẵn

Thấu kính: Ánh sáng trắng hoặc xanh

Đường kính lens: 127mm

Cổ xoay 180° – dễ dàng nghiêng kính sang trái phải

Nguồn sáng : Bóng đèn vòng huỳnh quang 22W / 220V

Giá thành: liên hệ