Tích hợp hệ thống viết hóa đơn VAT bản cứng, hóa đơn VAT điện tử. Hệ thống giúp viết hóa đơn VAT nhanh chóng và chính xác sử dụng dữ liệu của Tổng cục Thuế