-Website

-Zalo/Viber

-Wifi marketing

-CRM: SMS/Email

-APP Loyalty for mobile

 

Website Marketing: Webiste không chỉ đưa thông tin món ăn mà còn cho phép khách hàng đặt chỗ, gọi đồ,..

Zalo/Viber : Chăm sóc khách hàng qua hệ thống OPT

Wifi Marketing: Thu thập thông tin khách hàng qua Wifi

CRM (SMS/Email): Đưa thông tin khuyến mại, các thông tin chăm sóc khách hàng liên tục qua hệ thống SMS và email tự động.

App Loyalty: App mobile dành cho iOS giúp nhà hàng tiếp cận nhanh chóng và tiết kiệm hơn tới khách hàng. Khách hàng có thể xem, đặt chỗ và thanh toán từ xa