– Đựng tiền giấy nhiều mệnh giá, tiền xu
– Cho phép khóa với 2 chế độ
– Kết hợp (nối tiếp) với máy in hóa đơn
– Độ bền lên tới 1.000.000 lần đóng mở.
– Có kết nối với máy in hóa đơn
– Kích thước 410 x 415 X100mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *