Ứng dụng chăm sóc khách hàng tích hợp thông tin: Loyalty, Coupon, Voucher,… hỗ trợ đặt chỗ, gọi món thanh toán từ xa.